AYDINLATMA METNİ

DM DİJİTAL BASKI MAKİNE

DANIŞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

         İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla DM Dijital Baskı Makine Danış. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

         Şirketimiz ile internet sitesi üzerinden iletişime geçen kişilerin: adı-soyadı, firma adı, telefon numarası ve e-posta adresine ilişkin kişisel verileri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

         Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen otomatik yollarla işlenmektedir.

         Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

         Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre DM Dijital Baskı Makine Danış. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Oruçreis Mahallesi 5. Sokak No: 85/A Giyimkent-Esenler/İstanbul adresine yazılı olarak ya da info@dmmakine.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız.    

© Copyright 2024 DM MAKİNE. Her hakkı saklıdır.

DM Makine